law firm in Sofia, Sofia City Province

About 98 results.

Law Firm of Attorneys & Solicitors. Lawyer Sofia,Bulgaria-ELEVAT LEGAL HOUSE

8th Floor, 1000 Sofia, Bulgaria

Business Law Firm of Attorneys & Solicitors. 17 years of expertise in International, Corporate, Commercial & Civil Law & Litigation.Foreign Relations, Investment Consulting,Company Formation,Cont…

АДВОКАТСКА КАНТОРА ЛИЛИЯ БОРИСОВА

улица „Триадица“ 5Б, 1000 София, Bulgaria

Адвокатска кантора - София - Алексиев & Янев

булевард „княз Александър Дондуков“ 6, 1000 София, Bulgaria

Law Firm "Lukanov and Gencheva"

ulitsa "Tsar Kaloyan" 10, 1000 Sofia, Bulgaria

Tatarova Law Firm Адвокатска кантора "Татарова"

булевард Княз Ал Дондуков Корсаков 7, 1000 Sofia, Bulgaria

Bulgarian tax lawyers specialized in international and Bulgarian tax law. We provide practical tax solutions tailored for each client’s business needs.

KOCHEV Law Office

bulevard Kniaz Aleksandar Dondukov 7, 1000 Sofia, Bulgaria

Адвокатска кантора „Кочев“ предлага правни услуги в областта на административното право, търговското право, данъчното право, договорите и обществените поръчки.

Д-р Решке и Партньои

булевард „княгиня Мария Луиза“ 2, 1000 София, Bulgaria

Petkov Legal Law Office

ulitsa "Pozitano" 3, 1000 Sofia, Bulgaria

Попов, Арнаудов и Партньори

площад „Света Неделя“ 4, 1000 София, Bulgaria

Popov, Arnaudov & Partners

ploshtad "Sveta Nedelya" 4, 1000 Sofia, Bulgaria

Advokatsko druzhestvo Stoyanov & Tsekova in cooperation with Schoenherr

улица „Алабин“ 56, 1000 София, Bulgaria

Schoenherr is a leading full service law firm in Central and Eastern Europe.

Адвокат Валери Копчев Kopchev Law Firm

улица „Позитано“ 8, 1000 София, Bulgaria

Адвокат Валери Копчев Kopchev Law Firm

ulitsa "Pozitano" 8, 1000 Sofia, Bulgaria

Dinova Rusev & Partners Law Office

Lavele Street 22, 1000 Sofia, Bulgaria

Dinova Rusev & Partners are full service law firm based in Bulgaria, offering companies and individuals a wide range of legal services.

АДВОКАТСКА КАНТОРА АВРАМОВА

улица „Георги Бенковски“ 12А, 1000 София, Bulgaria

Артис Легал

булевард „Витоша“ 4, 1000 София, Bulgaria

Artis Legal

bulevard "Vitosha" 4, 1000 Sofia, Bulgaria

Адвокат Вероника Заборова предлага правно обслужване в областта на Търговското, Застрахователното, Вещното, Договорното и Семейното право, процесуално представителство пред съд.

Адвокатска кантора "Костова, Стефанов и партньори"

улица „Алабин“ 42, 1000 София, Bulgaria

Law firm "Kostova, Stefanov and Partners"

улица „Алабин“ 42, 1000 Sofia, Bulgaria

Murgova & Partners Attorneys at Law

bulevard "Tsar Osvoboditel" 8, 1000 Sofia, Bulgaria

Адвокатско дружество “Мургова и партньори” предоставя на клиентите си широк спектър от правни услуги, включващ както консултиране и съдействие при осъществяване на проекти, така и пълно правно об…

Aдвокатско дружество „Колчева, Смиленов, Коев и съдружници“ (Новел Консулт)

ulitsa "Kuzman Shapkarev" 4, 1000 Sofia, Bulgaria

Адвокатско дружество Колчева, Смиленов – Новел Консулт има опит в корпоративно управление, мениджмент, придобивания, несъстоятелност, инвестиционни фондове.

Djingov, Gouginski, Kyutchukov & Velichkov

bulevard "Tsar Osvoboditel" Tsar Osvoboditel Blvd, 1000 Sofia, Bulgaria

Адвокатска кантора Марковски

улица „Цар Асен I-ви“ 1, 1000 София, Bulgaria