lawyer in Varna

About 74 results.

Attorney. Svetoslav Vutsov

ulitsa "Tsani Ginchev" 19, 9002 Varna, Bulgaria

Нашата кантора е специализирана в дела от наказателно правен характер и конкретно на такива свързани с транспортни престъпления

адв. Светослав Вуцов

улица „Цани Гинчев“ 19, 9002 Варна, Bulgaria

Law Firm Nedeltchev Philippi and partners

гр. Варна, бул. "Осми Приморски полк" 128, ет. 3, офис 312, 9002 Varna, Bulgaria

Адвокат Десислава Аргирова

bulevard "Chataldzha" 19, 9002 Varna, Bulgaria

Адвокат Десислава Аргирова е завършила магистърска степен по право в Технически Университет, гр.Варна и магистърска степен Международна политика и сигурност във Варненски Свободен Университет

Адвокат Десислава Аргирова

булевард „Чаталджа“ 19, 9002 Варна, Bulgaria

Адвокат Бисера Тошева, Експресконсулт

улица „Княз Н. Николаевич“ 6, 9002 Варна, Bulgaria

Адвокат Бисера Тошева, Експресконсулт

'Knjaz N. Nikolaevich " 6, 9002 Varna, Bulgaria

Адвокат Бисера Тошева и кантора Експресконсулт специализират в разводите по взаимно съгласие, разводите по исков ред и всички брачни искове.

Адвокатска Кантора

ulitsa "General Kolev" 92, 9002 Varna, Bulgaria

Адвокат Варна - Христина Русева

Адвокат Елица Маркова

ulitsa "Prezviter Kozma" 12, 9000 Varna, Bulgaria

Адвокатска кантора Томови се занимава с гражданско, търговско, трудово, семейно и наследствено право, право в сферата на енергетиката

Адвокат Елица Маркова

улица „Презвитер Козма“ 12, 9000 Варна, Bulgaria

адвокат Михаил Томов

улица „Презвитер Козма“ 12, 9000 Варна, Bulgaria

Gospodinov Law Office

ulitsa "Petar Enchev" 7, 9000 Varna, Bulgaria

Адвокат Златина Зашева

ulitsa "Shipka" 23, 9000 Varna, Bulgaria

Адвокатски и консултантски услуги в областта на правото, медиация

внж в Болгарии

ulitsa "Preslav" 23, 9000 Varna, Bulgaria

MHLegal lawyers office

floor 5, 9000 Варна, Bulgaria

Solicitors with practice experience in conveyancing, company registrations and liquidations, haulage permits, litigation, solicitor assistance in Bulgaria

MHLegal lawyers office

floor 5, 9000 Варна, Bulgaria

Адвокат Стефан Желев

ulitsa "Dragoman" 17, 9000 Varna, Bulgaria

Адвокат Стефан Желев предлага следните правно-юридически услуги: консултации по гражданско, търговско и административно право представляване на клиенти и водене на дела изготвяне и/или попълване …

Адвокат Стефан Желев

улица „Драгоман“ 17, 9000 Варна, Bulgaria

Адвокат Тихомир Горанов

ulitsa "Dragoman" 32, 9000 Varna, Bulgaria

Адвокат Тихомир Горанов

улица „Драгоман“ 32, 9000 Варна, Bulgaria

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ДИАН ИВАНОВ И СЪДРУЖНИЦИ

булевард „Княгиня Мария Луиза“ 21, 9000 Varna, Bulgaria

Leks Sitikonsult

булевард „Княгиня Мария Луиза“ 21, 9000 Varna, Bulgaria

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ДИАН ИВАНОВ И СЪДРУЖНИЦИ

булевард „Княгиня Мария Луиза“ 21, 9000 Варна, Bulgaria

Лекс Ситиконсулт

булевард „Княгиня Мария Луиза“ 21, 9000 Варна, Bulgaria

Адвокат Станислав Рачовски

bulevard "Saborni" 1, 9000 Varna, Bulgaria

правна защита