Lesy České Republiky S.p.

thumb_up 7166 likes
favorite 134 favorites
Přemyslova 1106/19
500 08 Hradec Králové, Czechia
phone
Click to show phone
Request for information

Similar companies to Lesy České Republiky S.p.

Lesy České republiky, s.p. Hradec Králové
Přemyslova 1106/19, Hradec Králové
1) První historické zmínky o cílevědomém lesnickém hospodaření – v souvislos...
Lesy České republiky, s.p. Hradec Králové
Přemyslova 1106/19, Hradec Králové
1) První historické zmínky o cílevědomém lesnickém hospodaření – v souvislos...
Lesy České republiky, s.p. Hradec Králové
Přemyslova 1106/19, Hradec Králové
1) První historické zmínky o cílevědomém lesnickém hospodaření – v souvislos...
Lesy České republiky, s.p. Hradec Králové
Přemyslova 1106/19, Hradec Králové
1) První historické zmínky o cílevědomém lesnickém hospodaření – v souvislos...

Lesy České Republiky S.p. Company Information

General information

1) První historické zmínky o cílevědomém lesnickém hospodaření – v souvislosti s vydáním Císařského a královského patentu lesů a dříví pro Království české v roce 1754 Marií Terezií, včetně používání lesnických stejnokrojů, snaha o systemizaci lesnického školství.
2) Postupný vývoj státních lesů po skončení první světové války v souvislosti s První pozemkovou reformou.
3) Výrazná socializace lesů po druhé světové válce až do konce osmdesátých let minulého století, prakticky 99% výměry lesů v ČR bylo státních.
4) V roce 1992 zřízení státního podniku Lesy České republiky se sídlem v Hradci Králové, postupná delimitace všech bývalých podniků státních lesů; nový pojem – privatizace činností i v odvětví lesního hospodářství. Vznik akciových společností a s.r.o., které v rámci tohoto procesu převzaly pro potřebu zajišťování konkrétních činností příslušný majetek.
5) Základní zadání pro nový státní podnik:
A) Vypořádat veškeré procesy související s ukončením činnosti podniků státních lesů.
B) V přímé návaznosti na postupně schvalované zákony řešit problematiku restitučního procesu.
C) Ve smyslu nově přijatých Zásad státní lesnické politiky, Zákona o hospodaření v lesích a Programu trvale udržitelného hospodaření zajistit řádně správu a hospodaření na svěřeném státním majetku.
D) Plnit úlohu osvěty a vzdělávání směrem k veřejnosti a novým vlastníkům lesů.
6) Související úkoly:
E) Udržení stavovských tradic lesnictví a myslivosti v ČR.
F) Podílet se na vytváření pozitivního vztahu k přírodě.
G) Prosazování principů trvale udržitelného hospodaření – zvyšování biodiverzity v druhové skladbě, respekt k přírodním procesům, zvyšování podílu přirozené obnovy, využívání technologií šetrných k přírodě, využívání podrostního a násečného hospodářského způsobu, zajišťovat ochranu lesa.
H) Vzorové lesnické a myslivecké hospodaření, udržovat rovnováhu mezi početními stavy spárkaté zvěře a stavem lesa.
I) Zajistit samofinancovatelnost podniku, nezávislost na dotační politice státu.
7) Postupným vývojem ustanoven třístupňový systém řízení státního podniku.

Přemyslova 1106/19 Hradec Králové

Opening hours
Tuesday:
06:00 - 18:00
Wednesday:
06:00 - 18:00
Thursday:
06:00 - 18:00
Monday:
06:00 - 18:00
Friday:
06:00 - 18:00
Parking
The company has a parking lot.
Phone number
+420483388081
Linki
Social Accounts
Keywords
Forestry Service

Lesy České Republiky S.p. Reviews & Ratings

How do you rate this company?

Are you the owner of this company? If so, do not lose the opportunity to update your company's profile, add products, offers and higher position in search engines.

A similiar page for your business? Make sure everyone can find you and your offer. Create your dedicated company page on Yellow Pages Network - it's simply and easy!
Add your company